Právní informace

VYDÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK

Webové stránky ijkoa.com (dále jen "stránky") vydává společnost IJKOA.

IJKOA Goede Kansen

Společnost založená podle hongkongského práva, registrovaná pod číslem 2715400, se sídlem na adrese: Room 1901A, Tung Chun Commercial Centre, 438-444 Shanghai Street, Mong Kok, Kowloon-HONG KONG.

PSANÍ WEBOVÝCH STRÁNEK

Ředitel publikace: CHUCK LI
Jméno editora webových stránek: CHUCK LI
Kontakt: chuckli@ijkoa.hk

DESIGN STRÁNEK

v režii: SERGE PAYEN

 Kontakt: contact@sergepayen.fr

HOSTITEL WEBOVÝCH STRÁNEK

Hostitelem webových stránek ijkoa. com je společnost 1&1 IONOS SARL.

Vedení: Achim WEISS , Matthias STEINBERG

SARL se základním kapitálem 100 000 EUR

SIRET 431 303 775 000 16 - APE 642 B - R.C.S Sarreguemines B 431 303 775

Identifikace uvnitř Společenství FR 13 431303775

 

KOMUNIKAČNÍ AGENTURA

Název společnosti: WebexpR
Adresa sídla: 21 rue de l'aigle, 60200 COMPIÈGNE
Telefonní číslo a/nebo e-mailová adresa: 03 65 98 01 09

COOKIES

Stránky mohou automaticky shromažďovat standardní informace i všechny typy personalizovaných informací, které umožňují identifikovat návštěvníky stránek. Veškeré nepřímo shromážděné informace budou použity pouze ke sledování objemu, typu a konfigurace návštěvnosti těchto stránek, k vývoji designu a uspořádání stránek a k dalším administrativním a plánovacím účelům a obecněji ke zlepšení služeb, které vám nabízíme. Stránky můžete navštívit tak, že tuto možnost deaktivujete v nastavení prohlížeče.

RESPEKTOVÁNÍ DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

Veškeré ochranné známky, fotografie, texty, komentáře, ilustrace, obrázky (animované i neanimované), videosekvence, zvuky, jakož i všechny počítačové aplikace, které mohou být použity k provozu stránek, a obecněji všechny prvky reprodukované nebo použité na stránkách, jsou chráněny platnými zákony o duševním vlastnictví.

Pokud není uvedeno jinak, jsou v plném rozsahu vlastnictvím vydavatele nebo jeho partnerů. Jakákoli reprodukce, zobrazení, použití nebo úprava všech těchto prvků nebo jejich částí, včetně počítačových aplikací, v jakékoli formě bez předchozího písemného souhlasu vydavatele je přísně zakázána. Skutečnost, že vydavatel nezahájí řízení, jakmile se o takovém neoprávněném použití dozví, neznamená souhlas s uvedeným použitím a vzdání se právních kroků.

Povoleno je pouze použití pro soukromé účely v rodinném kruhu. Jakékoli jiné použití představuje porušení autorských práv a/nebo práv s nimi souvisejících, které je trestné podle zákoníku duševního vlastnictví.
a/nebo porušení souvisejících práv, které je trestné podle zákoníku duševního vlastnictví.

Reprodukce celého obsahu nebo jeho části vyžaduje předchozí souhlas vydavatele nebo držitele práv k tomuto obsahu.

HYPERTEXTOVÉ ODKAZY

Stránky mohou obsahovat hypertextové odkazy, které umožňují přístup na jiné webové stránky publikované a spravované třetími stranami, nikoli vydavatelem. Vydavatel nemůže nést přímou ani nepřímou odpovědnost v případě, že uvedené stránky třetích stran nejsou v souladu s právními předpisy.
Hypertextové odkazy na tyto stránky lze vytvářet pouze s předchozím písemným souhlasem vydavatele.