Informacje prawne

EDYCJA STRONY INTERNETOWEJ

Strona internetowa ijkoa. com (zwana dalej "stroną") jest publikowana przez IJKOA

IJKOA Goede Kansen

Spółka utworzona zgodnie z prawem Hongkongu, zarejestrowana pod numerem 2715400, z siedzibą pod adresem: Room 1901A, Tung Chun Commercial Centre, 438-444 Shanghai Street, Mong Kok, Kowloon-HONG KONG.

PISANIE STRONY INTERNETOWEJ

Dyrektor publikacji: CHUCK LI
Nazwa redaktora strony internetowej: CHUCK LI
Kontakt: chuckli@ijkoa.hk

PROJEKTOWANIE STRON INTERNETOWYCH

reżyseria: SERGE PAYEN

 Kontakt: contact@sergepayen.fr

HOSTING STRONY

Witryna ijkoa. com jest hostowana przez 1&1 IONOS SARL

Kierownictwo: Achim WEISS , Matthias STEINBERG

SARL z kapitałem zakładowym w wysokości 100.000 EUR

SIRET 431 303 775 000 16 - APE 642 B - R.C.S Sarreguemines B 431 303 775

Identyfikacja wewnątrzwspólnotowa FR 13 431303775

 

AGENCJA KOMUNIKACJI

Nazwa firmy: Webexpr
Adres siedziby: 21 rue de l'aigle, 60200 COMPIÈGNE
Numer telefonu i/lub adres e-mail: 03 65 98 01 09

CIASTECZKA

Witryna może automatycznie gromadzić standardowe informacje, a także wszelkiego rodzaju informacje spersonalizowane, które umożliwiają witrynie identyfikację odwiedzających ją osób. Wszelkie informacje gromadzone pośrednio będą wykorzystywane wyłącznie do monitorowania wielkości, rodzaju i konfiguracji ruchu korzystającego z tej witryny, do opracowywania projektu i układu witryny oraz do innych celów administracyjnych i planistycznych, a także bardziej ogólnie do ulepszania oferowanych przez nas usług. Użytkownik może odwiedzać witrynę, wyłączając tę opcję w ustawieniach przeglądarki.

POSZANOWANIE WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Wszystkie znaki towarowe, zdjęcia, teksty, komentarze, ilustracje, obrazy (animowane lub nie), sekwencje wideo, dźwięki, a także wszystkie aplikacje komputerowe, które mogą być używane do obsługi witryny oraz, bardziej ogólnie, wszystkie elementy reprodukowane lub używane w witrynie, są chronione obowiązującymi przepisami prawa własności intelektualnej.

Są one w całości własnością wydawcy lub jego partnerów, chyba że zaznaczono inaczej. Jakiekolwiek powielanie, przedstawianie, wykorzystywanie lub adaptacja, w jakiejkolwiek formie, całości lub części tych elementów, w tym aplikacji komputerowych, bez uprzedniej pisemnej zgody wydawcy, jest surowo zabronione. Fakt, że wydawca nie wszczyna postępowania, gdy tylko dowie się o takim nieautoryzowanym użyciu, nie oznacza akceptacji takiego użycia i zrzeczenia się działań prawnych.

Dozwolone jest wyłącznie wykorzystanie do celów prywatnych w kręgu rodzinnym. Każde inne wykorzystanie stanowi naruszenie praw autorskich i/lub praw pokrewnych.
i/lub naruszenie praw pokrewnych, podlegające karze zgodnie z kodeksem własności intelektualnej.

Powielanie całości lub części tych treści wymaga uprzedniej zgody wydawcy lub posiadacza praw do tych treści.

ŁĄCZA HIPERTEKSTOWE

Witryna może zawierać łącza hipertekstowe umożliwiające dostęp do innych witryn publikowanych i zarządzanych przez osoby trzecie, a nie przez wydawcę. Wydawca nie ponosi bezpośredniej ani pośredniej odpowiedzialności w przypadku, gdy wspomniane witryny osób trzecich nie są zgodne z przepisami prawa.
Łącza hipertekstowe do Witryny mogą być tworzone wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą wydawcy.